Ръководство на потребителя за Bookworm

Представяне

Bookworm е достъпен четец на електронни книги, който дава възможност на незрящите и слабовиждащите личности да четат електронни книги по един лесен, достъпен и безпроблемен начин. Основните възможности на Bookworm са:

 • Поддържа популярни формати за електронни книги, включително EPUB и PDF.
 • Можете да добавяте именувани отметки, за да маркирате интересни места в текста за по-късна справка.
 • Можете да добавяте бележки, за да запишете интересна мисъл или да създадете обобщение на съдържанието в определена позиция на текста. Bookworm ви позволява бързо да преминете към конкретна бележка и да я прегледате. По-късно можете да експортирате тези бележки в текстов файл или HTML документ за бъдеща справка.
 • Два различни стила За преглед на страници: като обикновен текст и реално представяни, мащабируеми (като изображения).
 • Цялостно търсене на текст с гъвкави възможности за търсене.
 • Навигацията в книги чрез съдържанието е широко поддържана за всички формати за електронни книги.
 • Поддръжка за четене на книги на глас с помощта на системата за преобразуване на текст в реч, с конфигурируеми гласови параметри.
 • Възможност за персонализиране на четенето на глас чрез гласови профили. Всеки гласов профил конфигурира стила на речта и можете свободно да активирате/деактивирате всеки гласов профил, дори докато е в ход четенето на глас.
 • Поддръжка за стандартните команди за увеличаване/намаляване/нулиране, съответно: Ctrl+=, Ctrl+- и Ctrl+0. Тази функционалност се поддържа в изгледа с обикновен текст и в изгледа с реално представяне на страницата.
 • Поддръжка за експортиране на всеки формат за електронна книга във файл с обикновен текст.

Инсталиране

За да подкарате Bookworm на компютъра си, изпълнете следните стъпки:

 1. Заредете във вашия уеб браузър официалния уеб сайт на Bookworm и изтеглете инсталационния пакет подходящ за вашата операционна система. Bookworm има два варианта:

 2. 32-битов инсталатор за компютри, работещи с 32-битов вариант на Windows

 3. 64-битов инсталатор за компютри, работещи с 64-битов вариант на Windows

 4. Стартирайте инсталатора и следвайте инструкциите

 5. След като инсталацията приключи успешно, можете да стартирате Bookworm от работния плот или от списъка с програми, намиращ се в менюто „Старт“

Употреба

Отваряне на книга

Можете да отворите книга, като изберете пункта „Отвори“ в менюто „Файл“. Алтернативно, можете да използвате клавишната комбинация Ctrl+O. Извежда се познатият диалогов прозорец за отваряне на файл. Отидете до вашата електронна книга, изберете я и задействайте бутона „Отвори“, за да я заредите.

Прозорецът за четене

Основният прозорец на Bookworm се състои от следните две части:

 1. „Съдържание“: Тази част показва главите на електронната книга. Тя ви позволява да прегледате структурата на съдържанието. Използвайте клавишите със стрелките, за да обхождате главите и натиснете Enter, за да се придвижите до конкретна глава.

 2. Област „Текстов изглед“: Тази част съдържа текста на текущата страница. В тази част можете да използвате стандартните команди за четене, за да обхождате текста. Освен това можете да използвате следните клавишни комбинации за навигация в електронната книга:

 3. Enter: Отиване до следващата страница в текущия раздел

 4. Backspace: Отиване до предишната страница в текущия раздел
 5. Когато курсорът е на първия ред, двукратното натискане на стрелка нагоре преминава към предишната страница.
 6. Когато курсорът е на последния ред, двукратното натискане на стрелка надолу преминава към следващата страница.
 7. Alt+Home: Отиване до първата страница в текущия раздел
 8. Alt+End: Отиване до последната страница в текущия раздел
 9. Alt+Page Down: Отиване до следващия раздел
 10. Alt+Page Up: Отиване до предишния раздел

Показалци и бележки

Bookworm ви позволява да анотирате отворената книга. Можете да добавите показалец, за да отбележите конкретно място в книгата, а по-късно бързо да преминете към него. Също така можете да си създадете бележка, за да запишете своя мисъл или да обобщите дадено съдържание.

Добавяне на показалци

Докато четете книга, можете да натиснете Ctrl+B (или да изберете пункта „Добави показалец“ от менюто „Анотации“), за да добавите показалец. Показалецът се добавя в текущата позиция на курсора. Ще бъдете подканени да въведете заглавие на показалеца. Въведете желаното заглавие и задействайте бутона OK. Показалецът ще бъде добавен на текущото местоположение и текущият ред ще бъде визуално осветен.

Преглед на показалците

Натиснете Ctrl+Shift+B или изберете пункта „Преглед на показалците“ от менюто „Анотации“. Ще се покаже диалогов прозорец, съдържащ добавените показалци. Задействането на който и да е елемент от списъка с показалци веднага ще ви отведе до позицията на този показалец.

Освен това можете да натиснете F2, за да редактирате заглавието на избрания показалец на място. Можете също така да задействате бутона „Премахни“ или клавиша „Delete“ на клавиатурата, за да премахнете избрания показалец.

Създаване на бележки

Докато четете книга, можете да натиснете Ctrl+N (или да изберете пункта „Създай бележка“ от менюто „Анотации“), за да създадете бележка. Бележката ще бъде добавена на текущата позиция на курсора. Ще бъдете подканени да предоставите заглавие и съдържание за бележката. Въведете желаните заглавие и съдържание и след това задействайте бутона OK. Бележката ще бъде добавена на текущото местоположение.

Когато отидете на страница, съдържаща поне една бележка, ще чуете кратък звук, показващ наличието на бележка в текущата страница.

Управление на бележките

Натиснете Ctrl+Shift+N или изберете пункта „Управление на бележките“ от менюто „Анотации“. Ще се покаже диалогов прозорец, съдържащ добавените бележки. Задействането на който и да е елемент от списъка с бележки веднага ще ви отведе до позицията на съответната бележка. Задействането на бутона „Преглед“ ще отвори диалогов прозорец, показващ заглавието и съдържанието на избраната бележка.

Освен това можете да задействате бутона „Редактирай“, за да редактирате заглавието и съдържанието на избраната бележка. Можете да натиснете F2, за да редактирате заглавието на избраната бележка на място. Можете също така да задействате бутона „Премахни“ или клавиша „Delete“ на клавиатурата си, за да премахнете избраната бележка.

Експортиране на бележки

Bookworm ви позволява да експортирате бележките си в обикновен текстов файл или в HTML документ, който след това можете да отворите във вашия уеб браузър. В допълнение, Bookworm ви позволява да експортирате бележките си като markdown, който е текстово-базиран формат за писане на структурирани документи, популярен сред напредналите компютърни потребители.

За да експортирате бележките си, изпълнете следните стъпки:

 1. От менюто „Анотации“, изберете пункта „Експортиране на бележките...“
 2. Изберете обхвата на съдържанието за експортиране. Това инструктира Bookworm дали да експортира бележките на цялата книга или само бележките от текущия раздел.
 3. Изберете изходния формат. Това определя формата на файла, който получавате след експортиране. Експортирането в обикновен текст ви предоставя опростен, добре форматиран, текстов файл. Експортирането в HTML ви предоставя уеб страница. Експортирането в markdown ви предоставя документ на markdown, който е текстов формат, популярен сред напредналите компютърни потребители.
 4. Ако искате Bookworm да отвори файла, в който са били експортирани вашите бележки, можете да поставите отметка в квадратчето „Отвори файла след експортирането“.
 5. Задействайте бутона „Експортирай“. Ще бъдете подканени да изберете името и местоположението за експортирания файл, където той да бъде записан. Задействането на бутона „Запиши“ ще запази файла и ще го отвори, ако сте инструктирали Bookworm да го направи.

Четене на глас

Bookworm поддържа четенето на съдържанието на отворената книга на глас с помощта на инсталиран глас за синтезиран говор. Просто натиснете F5, за да започне четенето, F6, за да се постави на пауза или възобнови четенето, и F7, за да спре четенето.

Можете да конфигурирате речта по два начина: 1. Чрез използване на гласов профил: Гласовият профил съдържа вашите персонализирани речеви конфигурации, можете да активирате/деактивирате гласовия профил по всяко време. Можете да получите достъп до гласовите профили от менюто „Реч“ или като натиснете Ctrl+Shift+V. Обърнете внимание, че Bookworm разполага с няколко вградени примерни гласови профила. 2. Глобалните настройки за реч: Тези настройки ще се използват по подразбиране, когато няма активен гласов профил. Можете да конфигурирате глобалните настройки за речта от прозореца с настройките на приложението.

По време на четене на глас можете да преминете на предишния или следващия абзац, като натиснете Alt+стрелка наляво или Alt+стрелка надясно.

Конфигуриране на стила за четене

В допълнение към настройките на речта, Bookworm ви дава възможност да прецизирате поведението при четене чрез следните настройки. Тези настройки се намират в раздела за четене в настройките на приложението:

 • Какво да се чете: Тази опция контролира какво се случва, когато инструктирате Bookworm да „възпроизведе“ текущата книга. Можете да изберете да се „прочете цялата книга“, „прочете текущия раздел“ или „прочете текущата страница“. По подразбиране, Bookworm чете цялата книга без прекъсване, освен ако не го инструктирате да спре, когато стигне до края на страницата или в края на текущия раздел.
 • От къде да се започне: Тази опция контролира позицията, от която да се започне четенето на глас. Можете да изберете да се започне четенето от „позицията на курсора“ или „началото на текущата страница“.
 • Как да се чете: Този набор от опции контролира поведението на Bookworm по време на четене на глас. Можете да включите/изключите всяка от следните опции, като поставите/премахнете отметката от съответното поле:

 • Осветявай изговаряния текст: Ако тази опция е включена, прочитаният в момента текст се осветява визуално.

 • Маркирай изговаряния текст: Ако тази опция е включена, се маркира текущо прочитания текст. Например, това ви позволява да натиснете Ctrl+C, за да копирате текущо прочитания абзац.
 • Възпроизвеждай звук в края на раздела: Ако тази опция е включена, Bookworm възпроизвежда кратък звук при достигане на края на раздела.

Режим на непрекъснато четене

+В допълнение към вградената функция на Bookworm за четене на глас, можете да се възползвате от функцията за непрекъснато четене на вашия екранен четец (известна също като „изчитане на всичко“ („say all“)). Bookworm осигурява поддръжка на тази функционалност чрез своя „режим на непрекъснато четене“. Този режим е включен по подразбиране и можете да го изключите от раздела „Четене“ в настройките на приложението. Когато режимът на непрекъснато четене е включен, страниците се прелистват автоматично, докато екранният четец обхожда книгата.

Имайте предвид, че поради начина, по който тази функция се изпълнява в момента, са налични следните ограничения:

 • Непрекъснатото четене ще бъде прекратено, ако се достигне празна страница. Ако сте стигнали до празна страница, просто отидете на непразна страница и задействайте от там функцията на екранния четец за непрекъснато четене.
 • Преместването на курсора до последния знак на страницата веднага ще прелисти на следващата страница.

Визуализация на точно представяне на текущата страница

Bookworm ви позволява да видите точно представена версия на книгата. Докато има отворена книга, можете да натиснете Ctrl+R или да изберете пункта „Точно представяне на страницата“ от менюто „Инструменти“. Наричаме този изглед „точно представяне на страницата“, който е алтернатива на текстовия изглед.

Когато сте в режим на точно представяне, можете да използвате обичайните команди за мащабиране, за да увеличавате и намалявате размера на страницата:

 • Ctrl+= – увеличаване
 • Ctrl+- – намаляване
 • Ctrl+0 – нулиране на нивото на мащабиране

Обърнете внимание, че можете да използвате споменатите по-горе команди за навигация в книгата, за навигиране и в изгледа на точно представяне. Можете също да натиснете клавиша Escape, за да излезете от този изглед и да се върнете към изгледа по подразбиране (представяне като обикновен текст).

Отиване до конкретна страница

За да отидете до конкретна страница в текущо отворената книга, натиснете Ctrl+G или изберете пункта „Отиди на страница“ от менюто „Инструменти“, за да изведете диалоговия прозорец „Отиване на страница“. В този диалогов прозорец можете да въведете номера на всяка страница, до която искате да се придвижите, и Bookworm ще ви отведе до нея. Обърнете внимание, че този диалогов прозорец ще ви покаже и общия брой страници, налични в текущата книга.

Търсене в книгата

За да намерите конкретна дума или част от текст в текущо отворената книга, можете да натиснете Ctrl+F, за да изведете диалоговия прозорец „Търсене в книгата“. Този прозорец ви позволява да въведете текста, който искате да търсите, както и да конфигурирате самия процес на търсене. Предлагат се следните опции:

 • Зачитай главни/малки букви: При търсенето ще се вземе предвид дали буквите в низа за търсене са главни или малки.
 • Съвпадение само на цели думи: Търсеният низ трябва да се намери като отделна дума, т.е. не като част от друга дума.
 • Обхват на търсенето: Това ви позволява да ограничите търсенето до определени страници или конкретен раздел.

След като задействате бутона OK в диалоговия прозорец „Търсене в книгата“, ще се покаже друг прозорец, съдържащ резултатите от търсенето. Задействането на който и да е елемент от списъка с резултатите от търсенето веднага ще ви отведе до позицията на този резултат с осветен търсеният от вас низ.

Имайте предвид, че ако сте затворили прозореца с резултатите от търсенето, можете да натиснете F3 и Shift+F3, за да преминете съответно към следващото или предишното съвпадение на последното търсене.

Управление на файловите асоциации

Бутонът „Управление на файловите асоциации“, който се намира в раздела „Общи“ в прозореца с настройките на приложението, ви помага да управлявате кои типове файлове са асоциирани с Bookworm. Асоциирането на типове файлове с Bookworm означава, че когато натиснете Enter върху файл в Windows Explorer, този тип файл по подразбиране ще бъде отворен в Bookworm. Обърнете внимание, че този диалогов прозорец винаги се показва на потребителя при първото стартиране на програмата.

В прозореца за управление на файловите асоциации са налични следните опции:

 • Асоциирай всички: Това променя вашите настройки така, че ако тип файл се поддържа от Bookworm, Windows ще използва Bookworm, за да го отвори.
 • Деасоциирай всички поддържани типове файлове: Това ще премахне регистрираните по-рано файлови асоциации.
 • Отделен бутон за всеки поддържан тип файл: Задействането на който и да е от тях ще асоциира съответния тип файл с Bookworm.

Обновяване на Bookworm

По подразбиране Bookworm проверява за нови версии при стартиране. Това гарантира, че ще получите най-новото и най-доброто от Bookworm възможно най-скоро. Можете да изключите това поведение по подразбиране от настройките на приложението. Можете да проверите за обновления и ръчно, като задействате пункта „Провери за обновления“, намиращ се в менюто „Помощ“.

Така или иначе, когато е налична нова версия, Bookworm ще ви попита дали искате да я инсталирате. Ако задействате бутона „Да“, приложението ще продължи напред и ще изтегли пакета за обновяване и ще покаже диалогов прозорец, указващ напредъка на изтеглянето. След като обновлението бъде изтеглено, Bookworm ще ви предупреди със съобщение, информирайки ви, че ще рестартира приложението, за да се обнови. Просто задействайте бутона „OK“, за да завършите процеса по обновяването.

Докладване на проблеми

Като незрящи разработчици, нашата отговорност е да разработваме приложения, които осигуряват независимост за нас и за нашите незрящи познати и приятели по целия свят. Така че, ако за вас Bookworm е полезен по някакъв начин, моля, помогнете ни да направим Bookworm по-добър за вас и за другите. На този начален етап искаме да ни съобщавате за всички грешки, на които може да сте попаднали по време на работата ви с Bookworm. За целта създайте нов доклад с подробности за грешката в портала за доклади . Ценим високо вашата помощ.

Преди да публикувате нов доклад за проблем, уверете се, че сте стартирали Bookworm в режим за отстраняване на грешки. За да включите режима за отстраняване на грешки, отидете в менюто „Помощ“ и там задействайте пункта „Рестартирай в режим за отстраняване на грешки“ и опитайте да възпроизведете проблема с активиран режим за отстраняване на грешки. В повечето случаи, когато грешката се повтори с активиран режим за отстраняване на грешки, ще се покаже диалогов прозорец с подробностите за тази грешка. След това можете да копирате тази информация и да я включите в своя доклад за проблема.

Имайте предвид, че някои проблеми могат да бъдат трудни за възпроизвеждане – те изчезват, когато рестартирате програмата. В този случай няма проблем да докладвате за проблема без подробната информация от режима за отстраняване на грешки. Просто не забравяйте да включите възможно най-много информация за спецификациите на вашата система и начина на използване на програмата.

Новини и обновления

За да сте винаги информирани относно новостите около Bookworm, можете да посетите уебсайта на Bookworm на адрес: mush42.github.io/bookworm . Можете също така да следвате водещия разработчик – Musharraf Omer – на адрес @mush42 в Twitter.

Лиценз

Bookworm е със запазени права (c) 2019 г. от Musharraf Omer и сътрудниците на Bookworm. Лицензира се под лиценза на MIT .